ADIYAMAN GÖLBAŞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI

            İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu ve Devlet Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek programı  (SODES)  tarafından kabul edilen  130.228.00.TL´lik "YALNIZ İNSAN" Projesi kapsamında İlçemiz Ortaokul ve Liselerimizde Kitap okuma yarışması yapılacaktır.   
ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI

       İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu ve Devlet Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı  (SODES) tarafından kabul edilen  130.228.00.TL´lik "YALNIZ İNSAN" Projesi kapsamında İlçemiz  Ortaokul ve Liselerimizde Kitap okuma yarışması yapılacaktır.

      Projemizle İlçemizde 6 okulumuza kütüphane kurulacak.  Ayrıca  Öğrencilerimize kitap okumayı sevdirmek amacıyla ödüllü kitap okuma yarışması yapılacaktır. Yarışma sonucunda 10 öğrencimize çeşitli ödüller verilecek ve yarışma sonucunda bu ödüllerle beraber  98 öğrencimiz Tarihi illerimize Geziye götürülecektir.

    

     

GÖLBAŞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SODES YALNIZ İNSAN PROJESİ

ORTAOKULLAR ve LİSELER

 KİTAP OKUMA YARIŞMASI KURALLARI

 

 1. Kitap okuma yarışmasına; Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’müze bağlı okullarımızda okuyan, ortaokullardaki 5.6.7. 8. sınıflarımız ve liselerimizdeki 9.10.11.12.  sınıflarımızdaki bütün öğrencilerimiz katılabilir.
 2. Proje komisyonu tarafından ortaokuldaki öğrencilerimizin okuması için seçilen eserlerden 80 soru ve Milli Eğitim Bakanlığımızın Müfredatı doğrultusunda ortaokulluların düzeylerine uygun bilmeleri gereken, tarih, kültür,  edebiyat, şiir kitapları ve önemli yazarlarımız ile ilgili konuları içeren genel kültür bilgisi sorularından 20 soru olmak üzere çoktan seçmeli 100 soru sorulacaktır.
 3. Proje komisyonu tarafından liselerdeki öğrencilerimizin okuması için seçilen eserlerden 80 soru ve Milli Eğitim Bakanlığımızın müfredatı doğrultusunda liselilerin düzeylerine uygun bilmeleri gereken, tarih, kültür,  edebiyat, şiir kitapları ve önemli yazarlarımız ile ilgili konuları içeren genel kültür bilgisi sorularından 20 soru olmak üzere çoktan seçmeli  100 soru  sorulacaktır.
 4. Yarışmada;  ortaokullar için 5.6.7 ve 8.  sınıf ayrımı yapılmadan yarışmaya giren bütün ortaokullulara aynı sorular sorulacaktır.
 5. Yarışmada;  liseliler için 9.10.11 ve 12.  sınıf ayrımı yapılmadan yarışmaya giren bütün liselilere aynı sorular sorulacaktır.
 6. Ortaokul,  lise ayrımı yapılmaksızın ilçe genelinde yapılan sınavda en yüksek puanı alan;

a)      İlçe Birincisine, İlçe ikincisine ve İlçe üçüncüsüne tablet bilgisayar, geziye katılma ve otelde konaklama ödülü verilecektir.

b)      İlçe dördüncüsüne, ilçe beşincisine, ilçe altıncısına dijital fotoğraf makinesi,  geziye katılma ve otelde konaklama ödülü verilecektir.

c)       İlçe yedincisine, ilçe sekizincisine, ilçe dokuzuncusuna,  ilçe onuncusuna mp5, geziye katılma ve otelde konaklama ödülü verilecektir.

d)      İlçe geneli yapılan sınavda  elde edilen puanlar eşit olduğu takdirde proje komisyonu tarafında ek 20 soru sorularak sıra tespiti yapılacaktır,  Puanlar yine eşit olduğu takdirde ise akademik başarısı en yüksek olana göre sıralama yapılacaktır.

 1. Ortaokul,  lise ayrımı yapılmaksızın ilçe genelinde yapılan sınavlarda ilk 10’a giren adaylar hem ödül alacak hem de gezi ve konaklamaya katılma hakkı elde etmiş olacaklardır. Bu adaylar hem ilçede ilk 10 da hem de okullarında okul birincisi veya okul ikincisi oldukları takdirde ayrıca bir ödül verilmeyecektir.
 2. Yarışmaya katılan kişi puan sırasına göre en yüksek derecesine uyan sadece bir ödül alabilir.
 3. Ortaokul,  lise ayrımı yapılmaksızın ilçe genelinde yapılan sınavlarda ilk 10’a giremeyen ancak bu sınav sonucunda okullarında okul birincisi ve okul ikincisi olan öğrencilere geziye katılma ve otelde konaklama ödülü verilecektir.
 4. İlçede ilk 10’a giren öğrenciler ayrıldıktan sonra bu öğrencilerin okullarındaki okul birincileri ve okul ikincileri de geziye katılma ve otelde konaklama ödülüne sahip olacaklardır.
 5. İlçede ilk 10’a giren öğrenciler ve okullarında okul birincisi ve okul ikincisi olan öğrenciler gezi ve otelde konaklama listesine yazıldıktan sonra kalan kontenjanın doldurulması ise;  Ortaokul,  lise ayrımı yapılmaksızın ilçe genelinde yapılan sınav sonucunda en yüksek puanı alan öğrenciden başlanarak listeden aşağıya doğru yapılan sıralama ile doldurulur. 
 6. İlçe Sıralamasındaki ilk 10 öğrenci.
 7. Okul birincisi ve okul ikincisi 52 öğrenci
 8. Bunların dışında ilçede puan sıralamasında en yüksek puanı alan 32 öğrenci olmak üzere toplamda 98 öğrencimiz geziye katılma ve otelde konaklama ile ödüllendirilmiş olacaktır.
 9. Öğrencilerimizin okuyacakları kitaplar okullarımıza birinci dönem sonuna kadar  okul nüfus oranlarına göre ulaştırılacaktır.
 10. Okul idareleri yarışmaya katılacak öğrencilerine kitapları değişimli olarak verilmesini takip edeceklerdir.
 11. Tarihi mekânlara gezi sırasında yemek, yol ve konaklama ücreti projeden karşılanacak, bunların haricinde öğrencilerimizin hediye ve özel harcamaları projeden karşılanmayacaktır.
 12. Öğrencilere her hangi bir isim altında hiçbir ücret ödenmeyecektir.
 13. Bu duyuru ve yarışma afişi okullarımıza 22 Ocak 2013 de gönderilerek 23 Ocak 2013 den itibaren gezi bitim tarihi olan 11 Haziran 2013 tarihine kadar okullarımızda bütün öğrencilerimizin görebileceği ilan panolarında askıda kalacaktır.
 14. Yarışma sınavına giren öğrenciler bu şartları kabul etmiş sayılacak ve her hangi bir hak iddia edemeyecektir.
 15. Yarışma şartlarında ve yarışma takviminde yarışma komisyonu değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Sıra No

Tarih

İşleyiş

1

22 Ocak 2013

Yarışmada okunacak kitapların okullara verilmesi

2

23 Ocak 2013

Yarışmaya katılacak öğrencilere kitapların dağıtılması

3

20 Nisan 2013

Okullarımızda yarışmaya katılacak öğrencilerin kesin listesinin belirlenmesi

4

25 Nisan 2013

Okullarımızın yarışmaya katılacak öğrencilerin kesin listelerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze gönderilmesi. Bu tarihten sonra gönderilecek listeler işleme konmayacaktır.

5

03-04 Mayıs 2013

Okullardan gelen liste âdetince soru kitapçığın basılması

6

07-08 Mayıs 2013

Okullarda yarışmaya katılacak kişi adedince kitapçıkların poşetlenip mühürlenip ayrılması

7

10 Mayıs 2013

Okul Müdürleri ve iki personeli ile beraber soru kitapçıkların teslimi sabah saat: 08:30 teslim edilecek, Saat 10:00 ‘da ise ilçe genelinde ortaokul ve liselerde kitap okuma yarışması sınavı yapılacaktır.

En geç saat: 15:00’e kadar okullar cevap anahtarlarını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze kapalı ve mühürlü zarf içerisinde en az iki personelle teslim edeceklerdir. Soru kitapçıkları okullarında kalacaktır.

8

17 Mayıs 2013

Yarışma Sınavı sonuçları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Web Sayfasında yayınlanacak ve okullarımıza da sonuçlar gönderilecektir.

9

19 Mayıs 2013

İlçe sıralamasında ilk 10’a giren öğrencilere düzenlenecek törenle ödülleri verilecektir. 

10

20 Mayıs 2013

Okullarda ödül törenleri düzenlenecek, ödül alanlara ödülleri takdim edilecek

11

20 Mayıs 2013

Dereceye giren öğrenciler ve geziye katılma ve otelde konaklama ödülü kazananlar geziye katılım veli izin dilekçelerini 23 Mayıs 2013 Cuma günü Saat 17:00’ye kadar okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir.  Geziye katılma hakkı elde edipte geziye katılmayacak öğrenciler durumlarını belirten dilekçelerini velilerinin imzasıyla bağlı bulundukları okul müdürlüklerine 23 Mayıs 2013  Saat 17.00’ye kadar vermek zorundadırlar.

12

24 Mayıs 2013

Veli izin dilekçeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

13

27 Mayıs 2013

24 Mayıs 2013 Cuma Günü Saat 17.00’ye kadar geziye katılım veli izin dilekçelerini okul müdürlüklerine vermeyen, hastalık kaza ve diğer sebeplerle geziye katılamayacak öğrencilerin yerine ilçe başarı sırasının kalındığı yerden itibaren boş kalan kontenjan sayısı kadar öğrenci alınacaktır.

14

31 Mayıs 2013

Gezi ve konaklama ya katılacak öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz web sayfamızda yayınlanarak nihai liste belirlenmiş olur.

15

07 Haziran 2013

Projemizde belirtilen tarihi mekanlara gezi için Gölbaşı Hükümet Konağı önünden saat 20:30 da hareket edilir.

16

11 Haziran 2013

Saat 17:00 da Gölbaşı İlçesine geri dönülerek öğrenciler Gölbaşı Hükümet Konağı önünde velilerine teslim edilir

 

 

 

 

Cumhuriyet Mahallesi Turan ÖZDEMİR Caddesi Hükümet Konağı Kat 4 Gölbaşı / Adıyaman - 0-416-7816040

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.